Utveckling av förmåga och kapacitet

Kompetens och verktyg för förändring

Försäljningschefer, regionchefer och landschefer är viktiga funktioner inom alla säljorganisationer, och för att höja den genomgående kapaciteten är det affärskritiskt att även se om detta led i organisationen. Utan en stark managementfunktion är förändringar svåra att genomföra. Vi på 3S arbetar därför ofta tillsammans med internationella säljdirektörer för att stärka företags landchefer och lokala försäljningschefer i sin roll.

Målstyrning är infört i de flesta företag, men inte alltid målstyrning ”på riktigt”, en målstyrning som organisationen använder för att genomföra planer och strategier. Med det menar vi att cheferna inom en sälj- eller serviceorganisation måste ha förmåga, kapacitet och verktyg att bryta ned övergripande mål till operativa delmål och aktiviteter. För att göra det skapar 3S en skräddarsydd utvecklingsplan där chefernas förmåga stärks och verktyg och stöd tas fram.

3S arbetar med en målstyrningsmodell som heter RACE.

R – Results: vilka resultatmål ska vi ha, exempelvis KPI:er?
A – Activities: vilka åtgärder behöver vi genomföra för att nå målen?
C – Capabilites: vilka förmågor behöver organisationen och medarbetarna ha för att genomföra aktiviteterna?
E – Energy: vilken motivation och inspiration behöver skapas i organisationen för att stödja förändringsarbete och strategiimplementation?

4roles™

En viktig del i det här arbetet är att tydliggöra försäljningschefernas fyra roller: coach, ledare, chef och expert – och att stärka deras kapacitet inom dessa områden. Vi kallar det 4roles™. Genom att definiera ansvarsområden, och specificera de arbetsuppgifter som hör till dem, kommer chefernas dagliga aktiviteter stärka och styra säljorganisationens uppfyllnad av de strategier och mål som satts. Resultatet är ett inte bara en analys utan ett konkret arbetsmönster inklusive stöd och verktyg som behövs.

 

Vårt erbjudande

Exempel på våra produkter och tjänster:

  • Sales Management Development Program
  • Product Launch Effectiveness
  • Sales Manual Creation

För att få veta mer om vad 3S kan göra för din organisation avseende effektiv utveckling av förmåga och kapacitet, kontakta Johan Carlsson +34 673 523 758.

Maila Johan

Johan Carlsson