Insikt och mätning

Förändring förutsätter kunskap

Effektivt implementeringsarbete, att göra planer till verklighet, kräver fakta. Det kan handla om att förstå utgångspunkten eller nuläget. Att få ett faktaunderlag för att fatta ett specifikt beslut. Att följa upp att det man bestämt faktiskt omvandlas till agerande och att detta får ett genomslag mot kunder, internt i organisationen eller mot samarbetspartners.  Eller att löpande fånga upp kundbehov och rekommendationer för att driva affären framåt.

3S har djup specialistkompetens inom undersökningar och skräddarsydda lösningar baserat på varje kunds affärsbehov där vi skapar relevanta nyckeltal för den enskilda organisationen.  För att stötta våra kunder att på ett strukturerat sätt arbeta med resultaten och involvera medarbetarna erbjuder 3S en rad verktyg såsom workshopformat, chefsguider och digitala lösningar för handlingsplanering.

Vårt erbjudande inom research inkluderar bland annat implementeringsuppföljningar, kundundersökningar, medarbetarkartläggningar och ledarskapsutvärderingar.

 

Vårt erbjudande

Vi arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Exempel på våra produkter och tjänster:

  • Implementeringsmätningar
  • Processkartläggningar
  • Gap-analys
  • Kund- och medarbetarundersökningar
  • Utveckling av kvalitet i kundbesök
  • Ledarskapsutvärdering
  • Safety Culture Survey

För att få veta mer om vad 3S kan göra för din organisation avseende insikt och mätning, kontakta Johan Lange +46(0)735 00 45 14

Maila Anna

Anna Reimfelt