Om oss

Vi gör planer till verklighet

3S grundades år 2002. Våra grundare hade lång erfarenhet som linjechefer och managementkonsulter, gedigen kunskap om utmaningarna i att styra internationella säljorganisationer och en djup insikt om hur strategier måste implementeras lokalt för att få effekt i form av ökad försäljning.

I sitt arbete såg våra grundare de hinder som innebär att strategier inte implementeras i en distribuerad organisation. De förstod behovet av att arbeta faktabaserat för att förändringar verkligen ska genomsyra en verksamhet. Därför började de utveckla en faktabaserad metodik, komplett med verktyg, som företag kan använda för att faktiskt se sina strategier implementeras. 3S var fött, och än i dag är det faktabaserade arbetet vår kärna.

Från dag ett har 3S fokuserat på kunder inom svensk exportindustri. Exempel på kunder är Electrolux, Nordea och ABB. Vår specialitet är att stötta ledningen inom geografiskt spridda och kulturellt diversifierade organisationer, framförallt inom försäljning och service. Vi är själva en internationell verksamhet med baser i Stockholm, Barcelona och Singapore. Hittills har vi drivit kundprojekt i över 73 länder.

På 3S tror vi att man måste förstå hur verksamheter och processer fungerar på djupet för att kunna implementera strategier. Därför har vi enbart senior personal med gedigen erfarenhet av just detta. En typisk medarbetare har linjeerfarenhet som VD, Global Säljdirektör, Affärsområdeschef, eller motsvarande roll med ansvar för personal och intäkter över flera länder. Alternativt som specialist inom kommunikation eller research.

3S arbetssätt och metodik är baserade på vår långa erfarenhet i kombination med en gedigen teoretisk grund. Kort sagt vet vi hur nya strategier implementeras på bästa sätt och hur man kan få beteendeförändring sträcka sig över hela verksamheten. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att göra era planer till verklighet.

Jobba hos oss!

Just nu söker vi en eller flera  Senior International Consultants.

Läs mer HÄR