Sparbanken och varumärket – starkare varumärke, bättre affärer

18.08.2021

Sparbanksdagen 2020 som webinar blev en succé!

Välkommen till 3S Sparbanksdag 2021!

 

Webinar

Sparbanksdagen 2021 Online

28 september 9.00-11.30

 

Årets tema är Varumärke – hur bygger en Sparbank ett starkt varumärke som driver försäljning och ökad betalningsvilja, hur kan man mäta att varumärket utvecklas i rätt riktning och inte minst – hur gör den mest framgångsrika Sparbanken, Sparbanken Tanum, i praktiken?

 

Webinariet bjuder på tre experter som delar med sig av sina erfarenheter i egna föreläsningar och i en gemensam paneldiskussion.

 

 

danmarkpillen.com

Henrik Carlsson, Marknadschef, Sparbanken Tanum: ”En lönsam varumärkesresa – och hur vi blev Sveriges bästa företag på både Facebook och Instagram”
 
Robert Gelmanowski Varumärkesexpert, Nordic Brands Academy: ”Varumärkesutveckling – vad innebär det att ett varumärke är starkt, och konsekvenser för affärsplanering och försäljning”
 
Johanna Wahlström, Senior Projektledare, 3S: ”Att mäta varumärke – vad kan vi lära oss av undersökningar mot marknad, kunder och anställda?”