Våra tjänster

Att göra planer till verklighet

Vår syn på effektiv implementering av strategier och planer är att det kräver en helhetslösning. Företag måste dels skaffa insikt genom olika typer av mätningar och undersökningar, dels behöver de utveckla organisationens och ledningens förmågor att styra och leda förändringen, samt att kommunikation måste stödja alla faser av implementeringen.

Därför har vi på 3S ett tjänsteerbjudande med lösningar inom dessa områden: Kommunikation, Insikt och mätning samt Utveckling av förmågor.

 

Våra kunder använder sig av oss för hela processen, eller av bara vissa utvalda delmoment.

Kommunikation

Få på plats planer och åtgärder för att göra kommunikation till en central och systematisk del i strategiimplementering och förändringsprocesser

Läs mer

Insikt och mätning

Kartläggning av upplevelser, processer, arbetssätt och hinder för implementation samt kontinuerliga mätningar under förändringsarbetet.

Läs mer

Förmåga

Säkerställande av rätt kompetens och rätt verktyg för att chefer ska att ha förmåga att implementera planer och strategier och uppfylla mål.

Läs mer